PROMOCJA ZDROWIA

Raport 2008

Raport 2009

Raport 2010

Raport 2011

Raport 2012    Prezentacja

 

Certyfikat dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku

Dnia 14 listopada Pani wicedyrektor Wioletta Fibich i koordynatorki promocji zdrowia - Bożena Podębska i Iwona Urbaniak, odebrały z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - Pani Elżbiety Walkowiak certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jednocześnie Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce w Poznaniu podczas VIII Konferencji Szkół Promujących Zdrowie.
Starania o uzyskanie certyfikatu rozpoczęliśmy kilka lat wcześniej. Przystąpienie do projektu Szkoła Promująca Zdrowie wiązało się z realizacją działań prozdrowotnych w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Wymagało również zaangażowania całej społeczności szkolnej oraz współpracy z instytucjami i środowiskiem lokalnym. Diagnoza wstępna wyznaczyła cele priorytetowe, nad którymi mieliśmy pracować. Były to: rozwijanie aktywności fizycznej, wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania się i troska o zdrowie psychiczne. Ponieważ były to działania długofalowe dbaliśmy o atrakcyjność przedsięwzięć związanych z promocją zdrowia. Organizowaliśmy festyny, happeningi, prelekcje, rajdy, rozgrywki sportowe, coroczny "Tydzień zdrowia", kiermasze zdrowej żywności, olimpiady, konkursy, imprezy integracyjne, akcje charytatywne itd. Pomysły czerpaliśmy ze szkoleń, kursów, konferencji oraz doświadczeń placówek, z którymi współpracowaliśmy.
Zwieńczeniem naszych starań była wizyta studyjna, która odbyła się 25 maja 2012 roku. Stanowiła ona podsumowanie kilkuletniej pracy nad projektem. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dorota Rogalska-Kaczor - wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Koninie, a zarazem koordynator regionalny projektu Szkoła Promująca Zdrowie oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, Sanepidu, policji, MOPS-u, Ośrodka Uzależnień, Fundacji "Złota Godzina" i przewodnicząca Rady Rodziców. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice, nauczyciele, przedstawiciele klas I-VI. Gospodarzem uroczystości była Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 - Maria Kukulska. Zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną o działaniach prozdrowotnych podejmowanych przez członków społeczności szkolnej w okresie przygotowawczym realizacji projektu. Przedstawiły ją koordynatorki ds. promocji zdrowia. Obejmowała ona następujące obszary: zdrowe odżywianie, uprawianie sportu (w tym bogatą bazę do zajęć fizycznych), aktywny wypoczynek, zdrowie emocjonalne, współpracę z instytucjami (w zakresie zdrowia), rodzicami, działania proekologiczne i akcje charytatywne. Prezentacja przeplatana była występami uczniów. Na koniec części oficjalnej głos zabrała p. wizytator Dorota Rogalska-Kaczor. Podkreśliła, jak ważne są podejmowane przez szkołę działania prozdrowotne, które mają wpływ na kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość obejrzenia wystawy prac plastycznych i literackich naszych uczniów wyeksponowanych na szkolnych korytarzach oraz "galerii" zdjęć dokumentujących naszą pracę na rzecz zdrowia. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek. Jak przystało na szkołę promującą zdrowie serwowaliśmy zdrowe menu.
Spełnienie wymogów, czyli sporządzenie raportu podsumowującego, dokumentacji formalnej i merytorycznej oraz rekomendacja pani wizytator po wizycie studyjnej sprawiły, że cel został osiągnięty. Jesteśmy dumni z tego sukcesu. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom obsługi naszej szkoły za ogromny wkład pracy i pomoc w realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie.                                                                                                 

W oczekiwaniu na certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Dnia 25 maja odbyła się w naszej szkole wizyta studyjna będąca podsumowaniem kilkuletniej pracy nad projektem "Szkoła Promująca Zdrowie". Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Dorota Rogalska-Kaczor - wizytator Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, rejonowy koordynator ds. Szkół Promujących Zdrowie, p. Ewa Muszyńska - kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, p. Lidia Baraniecka i p. Krystyna Skonieczna - przedstawicielki Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, p. Dorota Grzelka i p. Roman Zielonka - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, Jadwiga Frasunkiewicz - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Elżbieta Piąstka - kierownik działu Ośrodek Wsparcia MOPS, p. Krzysztof Kołata - ratownik medyczny z Fundacji "Złota Godzina", p. Renata Rusek - przewodnicząca Rady Rodziców. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele klas I-VI.
Uroczystość rozpoczęła się na sali gimnastycznej wystąpieniem pani dyrektor Marii Kukulskiej. Podkreśliła ona, że szkoła promująca zdrowie to szkoła, która propaguje nie tylko zdrowy styl życia, ale jest to także szkoła, w której obowiązują zasady współpracy, panuje dobra atmosfera, gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej jest jednym z priorytetowych zadań. Pełen obraz ogromu wieloletniej pracy dała prezentacja multimedialna o działaniach prozdrowotnych podejmowanych przez członków społeczności szkolnej w okresie przygotowawczym realizacji projektu. Przedstawiły ją szkolne koordynatorki ds. promocji zdrowia - Iwona Urbaniak oraz Bożena Podębska. Obejmowała ona następujące obszary: zdrowe odżywianie, uprawianie sportu (w tym bogatą bazę do zajęć fizycznych), aktywny wypoczynek, profilaktykę, walkę z nałogami, zdrowie emocjonalne, współpracę z instytucjami (w zakresie zdrowia), rodzicami, działania proekologiczne i akcje charytatywne. Prezentacja przeplatana była występami uczniów. Na scenie zaprezentowało się kółko taneczne, najmłodsze dzieci śpiewały piosenki o zdrowiu, starsi uczniowie wystąpili z pokazem ćwiczeń ruchowych przy muzyce. Spotkanie uświetnił również występ kółka teatralnego "Iskierka", które wystawiło przedstawienie pt. "Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć". Wszystkie występy były entuzjastycznie przyjmowane przez zgromadzonych. Po obejrzeniu prezentacji i części artystycznej głos zabrała p. wizytator Dorota Rogalska - Kaczor. Wyraziła przekonanie, że podejmowane przez szkołę działania prozdrowotne są tak ważne, ponieważ mają wpływ na kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i zaszczepione małemu dziecku zaprocentują w przyszłości. Koordynatorki podziękowały wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz zdrowia, zarówno tym ze społeczności szkolnej jak i lokalnej. Prosiły o dalszą owocną współpracę, która podnosi atrakcyjność podejmowanych przedsięwzięć. W geście podziękowania uczniowie obdarowali gości skromnymi podarunkami w postaci ananasów. Pani dyrektor zaprosiła na wystawę prac plastycznych i literackich naszych uczniów, wyeksponowanych na szkolnych korytarzach oraz do "galerii" zdjęć dokumentujących naszą pracę na rzecz zdrowia. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek. Jak przystało na szkołę promującą zdrowie, serwowaliśmy zdrowe menu. Z okazji naszego szkolnego święta uczniowie z własnej inicjatywy zredagowali gazetkę tzw. "jednodniówkę" oraz przygotowali zakładki (z ciekawostkami o zdrowiu), które otrzymuje każdy czytelnik biblioteki wypożyczający książkę.
Wizyta studyjna stanowi jeden z ostatnich wymogów, jakie musi spełnić placówka ubiegająca się o włączenie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Pani wizytator, po zapoznaniu się z dokumentacją formalną i dokonaniu oceny naszego dorobku w zakresie promocji zdrowia i szerzenia idei szkoły promującej zdrowie, złożyła podziękowania i gratulacje na ręce dyrekcji szkoły oraz zapewniła o swojej pozytywnej rekomendacji. Teraz czekamy już tylko na certyfikat!
                                                                                                                                                                                       

SZKOLNY TYDZIEŃ ZDROWIA

W dniach 23-27 kwietnia obchodziliśmy Szkolny Tydzień Zdrowia. W tygodniu poprzedzającym te dni zebraliśmy propozycje zadań do realizacji przez społeczność szkolną. Na tablicy informacyjnej umieszczone zostały wybrane działania.
Klasy pierwsze wzięły udział w rozgrywkach sportowych. Drugoklasiści wykonali "talerze" zdrowia, których "zawartość" omawiali podczas realizacji programu "5 porcji warzyw, owoców lub soku". Uczniowie klas trzecich pracowali nad plakatami w związku z udziałem szkoły w kampanii "Nie! Dla Meningokoków". Dzieci wcześniej obejrzały film i odbyły pogadanki z wychowawcami. Czwartoklasiści uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy, prowadzonych przez p. Kołatę - ratownika z fundacji "Złota Godzina".  Przedstawiciele klas IV-VI wzięli udział w debacie nt. produktów oferowanych przez szkolne sklepiki. Jej wynikiem była petycja do ajenta naszego sklepiku o wprowadzenie do asortymentu zdrowych produktów.
W tygodniu zdrowia uczniowie mieli ponadto okazję poznać szkodliwe substancje "przemycane" w produktach żywnościowych oraz przeczytać artykuły na temat "śmieciowego" jedzenia (informacje te zostały zamieszczone na gazetce). Piątek  ogłosiliśmy "Dniem z jogurtem".
          

I Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

Dnia 19 kwietnia koordynatorki promocji zdrowia wraz z sześcioosobową reprezentacją uczniów naszej szkoły uczestniczyły w I Konferencji Szkół Promujących Zdrowie z powiatu tureckiego, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Skarżynie. Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy między takimi szkołami, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz rozwijanie aktywności ekologicznej. Podczas konferencji obejrzeliśmy występ Szkolnego Klubu Ekologicznego "EKO-BARTEK", następnie szkoły przyjęte do Wielkopolskiej Sieci przedstawiły prezentacje multimedialne o swoich działaniach w zakresie promocji zdrowia, a ciekawym elementem była prezentacja ekologiczna "Kawęczyńskie boćki". Podczas przerw zapraszano nas do pięknie zastawionych stołów na degustację zdrowej żywności. W międzyczasie goście zapisywali i zawieszali na drzewku swoje ekologiczne zobowiązania. Miłym akcentem były upominki dla dzieci w postaci długopisów oraz zioła w doniczkach dla opiekunów i innych gości.